LicitatiaPublica.ro AnunturiPublice.ro Executari.biz MacroLEX.ro Mai Multe   Intra in Cont | Creaza Cont
LicitatiaPublica.ro
Acasa Licitatii Publice Cumparari Directe Atribuiri Europene Decizii CNSC Alerte Zilnice Publica Anunt Comanda
LISTA LICITATII
CAUTARE
Executari.biz
AnunturiPublice.ro
18-04-2014, Vineri
17-04-2014, Joi
16-04-2014, Miercuri
15-04-2014, Marti
14-04-2014, Luni
13-04-2014, Duminica
S.E.A.P.
Monitorul Oficial
Bursa Romana de Marfuri
Directia Finante Publice
A.V.A.S.
Executori, lichidatori
Registrul Executari
Jurnalul Oficial UE
Presa Nationala
Fonduri UE
Alte surse
Electronica, optica
Usi, ferestre
Asigurari si Pensii private
Arhitectura, Proiectare
Servicii hoteliere si de restaurant
Tamplarie PVC
Arhitectura peisagistica
Utilaje pentru constructii
Deseuri
Autovehicule si Piese pentru vehicule
Web-design
Unelte si Scule
Servicii de Protectia mediului
Constructii - finisaje
Servicii de sanatate si asistenta sociala
Vezi toate..
   LICITATII PUBLICE » DOMENII
Domeniu: 
Ordonare dupa: Licitatii Publice: 359
1. concesiuni - Concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Sincraiu de Mures, Judetul Mures
COMUNA SINCRAIU DE MURES
Localizare: Romania (Mures)
Termen limita: 10-06-2014, Data licitatie: 10-06-2014 (Data aparitiei: 18-04-2014)
2. concesiuni - Concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Zanesti, Judetul Neamt
Comuna Zanesti (Primaria)
Localizare: Romania (Neamt)
Termen limita: 12-06-2014, Data licitatie: 12-06-2014 (Data aparitiei: 18-04-2014)
3. concesiuni - Concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Ganesti, Judetul Mures
- Primar - Balog Elemer - Viceprimar - Szasz Janos - Secretar - Matefi Adrian - Contabil - Cimpean Maria - Consilier local - Belenyesi Csaba - Consilier local - Gedo Ioan - Consilier local - Imre Nicolae - Consilier local - Keszeg Francisc Ioan - Consilier local - Keszeg Janos Attila - Consilier local - Keszeg Stefan - Consilier local - Mago Francisc - Consilier local - Mathe Levente - Consilier local - Matyas Alexandru Stefan - Consilier local - Szabo Lajos - Consilier local - Szentgyorgyi Anna - Consilier local - Vegh Sandor - Responsabil Achizitii Publice - Szekely Attila Membrii din comisia de evaluare pentru procedura respectiva: - Presedinte - Szekely Attila - Membru - Szasz Janos - Membru - Matefi Adrian - Membru - Cimpean Maria - Membru - Keszeg Janos Attila - Membru - Mago Francisc - Membru - Matyas Alexandru Stefan Fiecare ofertant individual/ asociat/ tert sustinator/subcontractant va prezenta aceste documente; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 8 din sectiunea Formulare; Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente; In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul sau oricare dintre asociati, daca este cazul, se afla in una din situatiile prevazute la art. 180, art. 181, art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare sau de Ordinul 314/2010 al ANRMAP, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de concesiune. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul territorial, din care sa rezulte structura actionariatului, administratorii, sediul central si punctele de lucru declarate si obiectele de activitate ale respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificate vor fi reale/valabile la termenul limita de depunere al ofertelor. In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza. b)Atestate, certificate privind apartenenta la categoria profesionala In vederea respectarii Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE, precum si a celorlalte reglementari legale in domeniu, ofertantul va prezenta atestatul emis de ANRE tip C1A, C2B, B si autorizatie de auditor energetic clasa II complex, conform Ordinului 38/2013 emis de Presedintele ANRE - se va prezenta in copie legalizata/ copie lizibila certificata "conform cu originalul" si vor fi valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va indeplini cerinta pentru partea de contract care urmeaza sa o indeplineasca.
Localizare: Romania (Mures)
Termen limita: 11-06-2014, Data licitatie: 11-06-2014 (Data aparitiei: 18-04-2014)
4. lichidare - Vinde diverse bunuri
Lichidator judiciar Cabinet individual de Insolventa David Adriana al SC TECHNOCASA SRL
Localizare: Romania (Vaslui)
Data licitatie: 24-04-2014 (Data aparitiei: 18-04-2014)
5. anunt de participare - Serviciul de alimentare cu energie termica pentru producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice
Municipiul Resita
Localizare: Romania (Caras Severin)
Termen limita: 23-05-2014, Data licitatie: 23-05-2014 (Data aparitiei: 17-04-2014)
6. anunt selectie de oferta - Achizitioneaza teava PE
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 23-04-2014, Data licitatie: 23-04-2014 (Data aparitiei: 16-04-2014)
7. lichidare - Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 23-05-2014, Data licitatie: 23-05-2014 (Data aparitiei: 16-04-2014)
8. anunt de participare - Serviciul public de transport, distributie si furnizare a energiei termice
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 14-05-2014, Data licitatie: 14-05-2014 (Data aparitiei: 15-04-2014)
9. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 25-04-2014 (Data aparitiei: 15-04-2014)
10. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 18-04-2014 (Data aparitiei: 15-04-2014)
11. anunt de participare - Delegare a gestiunii serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 14-05-2014, Data licitatie: 14-05-2014 (Data aparitiei: 14-04-2014)
12. anunt selectie de oferta - Executie lucrari pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2"
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 29-04-2014, Data licitatie: 30-04-2014 (Data aparitiei: 11-04-2014)
13. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 17-04-2014 (Data aparitiei: 11-04-2014)
14. anunt selectie de oferta - Achizitoneaza servicii de auditare energetica
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 14-04-2014, Data licitatie: 14-04-2014 (Data aparitiei: 10-04-2014)
15. anunt publicitate - Executarea de catre prestator a Auditului energetic si a Raportului de audit energetic pentru cladirea sediului apartinand ANCOM DRB din str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M 110, Sector 3, in scopul...
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 14-04-2014, Data licitatie: 14-04-2014 (Data aparitiei: 10-04-2014)
16. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 11-04-2014 (Data aparitiei: 07-04-2014)
17. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 11-04-2014 (Data aparitiei: 07-04-2014)
18. anunt de intentie - Servicii administrare grupuri masura energie electrica mari clienti
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 10-04-2014 (Data aparitiei: 02-04-2014)
19. anunt selectie de oferta - Achizitioneaza servicii consultanta in eficienta energetica
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 08-04-2014, Data licitatie: 08-04-2014 (Data aparitiei: 02-04-2014)
20. anunt publicitate - Prestarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea certificatului de performanta energetica la sediul OJ Constanta/D.R. Bucuresti din cadrul ANCOM
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 08-04-2014, Data licitatie: 08-04-2014 (Data aparitiei: 01-04-2014)
21. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 10-04-2014 (Data aparitiei: 31-03-2014)
22. anunt selectie de oferta - Achizitioneaza servicii audit energetic a cladirii sediului Oficiului Judetean Bacau
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 02-04-2014, Data licitatie: 02-04-2014 (Data aparitiei: 28-03-2014)
23. anunt publicitate - Servicii pentru elaborarea Auditului energetic si a Raportului de audit energetic pt cladirile urmatoarelor sedii apartinand ANCOM:DR Iasi C.Negri, OJ Vaslui, OJ Vrancea, OJ Braila.Servicii pentru...
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 02-04-2014, Data licitatie: 02-04-2014 (Data aparitiei: 28-03-2014)
24. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 04-04-2014 (Data aparitiei: 27-03-2014)
25. lichidare - Vinde diverse bunuri
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 04-04-2014 (Data aparitiei: 26-03-2014)
26. anunt de participare - Achizitia de masini si utilaje agricole
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 27-03-2014, Data licitatie: 28-03-2014 (Data aparitiei: 24-03-2014)
27. anunt selectie de oferta - Achizitioneaza servicii de audit energetic
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 24-03-2014, Data licitatie: 24-03-2014 (Data aparitiei: 20-03-2014)
28. anunt publicitate - Servicii de audit energetic pentru cladirile urmatoarelor sedii apartinand ANCOM DR Iasi, sediul din Costache Negri, sediul OJ Vaslui, sediul OJ Bacau, sediul OJ Vrancea, sediul OJ Braila (cod CPV:...
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 25-03-2014, Data licitatie: 25-03-2014 (Data aparitiei: 20-03-2014)
29. anunt de participare - Lucrari de finisare a constructiilor
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Data licitatie: 24-04-2014 (Data aparitiei: 18-03-2014)
30. anunt de participare - ACHIZITIE, MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE STATIE ELECTRICA DE 6 kV
(INTRA IN CONT pentru Detalii complete..)
Termen limita: 26-03-2014, Data licitatie: 26-03-2014 (Data aparitiei: 14-03-2014)
1