Atribuiri
Servicii de management de proiect ?i asisten?ă de specialitate în vederea realizării procedurilor de achizi?ie publică în cadrul Proiectului – „Extindere re?ea de piste de biciclete ?i reamenajarea trotuarelor pe str. Mihai Eminescu, George Co?buc ?i str. Căpitan Zăgănescu din Municipiul Moine?ti” Cod SMIS 122080, proiect finan?at prin Programul Opera?ional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranzi?iei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investi?ii 4 e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilită?ii urbane multimodale durabile ?i a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Detalii
Localizare: Romania
Tip anunt: anunt atribuire
Data aparitiei: 18-10-2019
Pentru detalii va rugam sa va AUTENTIFICATI pe site.
Nu ai cont pe LicitatiaPublica.ro?
Creeaza ACUM un cont si ai acces la mii de licitatii publice.


© 2019 LicitatiaPublica.ro