Stiri Zilnice
ANAF, despre transferul contribuţiilor: 210.000 de contribuabili trebuie să depună formularul 600 până la 31 ianuarie 2018
Data: 11-01-2018
ANAF a informat că a evaluat situaţia contribuabililor persoanelor fizice care sunt obligate să depună, până la 31 ianuarie 2018, formularul 600 în vederea determinării contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS).

”În urma evaluării realizată la nivelul ANAF, a rezultat că un număr estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligaţia de a depune, până la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 în vederea determinării contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS)”, a informat ANAF, precizând că anul trecut, numai în cazul Formularului 200 ”Declaraţie privind veniturile realizate în România”, ANAF a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili. Formularul 600, reprezentând “Declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, este prevăzut prin O.P.A.N.A.F. nr. 4140/2017 elaborat în baza O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017. De la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obţinut venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, CAS şi CASS se datorează astfel: - CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activităţi independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei); - CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Declaraţiile trebuie depuse doar dacă veniturile din 2017 depăşesc 22.800 lei

Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numărul activităţilor desfăşurate şi de nivelul venitului realizat, când acesta este cel puţin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datorează la un venit ales cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară (1.900 lei în anul 2018), iar CASS (10%) se datorează la salariul de bază minim brut pe ţară. Concret, vor depune declaraţiile doar contribuabilii care au încasat în 2017 mai mult de 22.800 lei. Formularul 600 se depune doar de către persoanele care realizează venituri cel puţin egale cu plafoanele minime menţionate.

Persoanele fizice care obţin venituri sub plafon nu au obligaţia depunerii declaraţiei, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale. Stabilirea termenului de 31 ianuarie pentru depunerea Formularului 600 are în vedere continuitatea contributivităţii persoanelor fizice în sistemul de asigurări de pensii şi de sănătate. La nivelul ANAF au fost dispuse toate măsurile organizatorice necesare în vederea asigurării realizării procesului de depunere şi prelucrare facilă şi rapidă a formularului 600. În acest sens, contribuabilii au la dispoziţie şi posibilitatea transmiterii acestui formular fără a se deplasa la sediile ANAF, prin poştă cu confirmare de primire, urmând ca, începând din data de 15 ianuarie 2018, Formularul 600 să poată fi transmis şi în format electronic, de pe portalul www.anaf.ro.

În decembrie, ANAF estima că 1,6 milioane de contribuabili vor trebui să-şi plătească singuri contribuţiile

În luna decembrie, la solicitarea “Adevărul”, ANAF preciza că, exceptând salariaţii, cel puţin 1,6 milioane de contribuabili care obţin venituri fie din chirii ori activităţi independente – comerciale şi profesii libere, ori şi-au dat pământul în arendă sau au efectuat transferuri de titluri de valoare, ori au obţinut venituri din jocuri de noroc sau din drepturi de proprietate intelectuală sunt nevoiţi să declare Fiscului veniturile obţinute şi să plătească contribuţiile aferente. De această obligaţie nu sunt exonerate nici persoanele fizice autorizate, persoanele fizice plătitoare de TVA, persoanele fiyice care obţin venituri din activităţi liberale şi persoanele fizice care obţin venituri din activităţi comerciale.

Declaraţiile şi plăţile se pot face şi online

Luna trecută, ANAF preciza însă că “declaraţiile fiscale completate de contribuabili pot fi transmise la ANAF în format electronic prin intermediul portalului www.anaf.ro, la link-ul https://login.anaf.ro/vdesk/hangup.php3 sau prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV) accesibil la https://pfinternet.anaf.ro/my.policy, pe suport de hârtie, prin poştă sau direct la unitatea ANAF care administrează fiscal zona în care se află domiciliul fiscal al contribuabilului”. În ce priveşte plata, ANAF a precizat că aceasta se poate face online, prin virament bancar sau prin depunerea de numerar la trezoreria din cadrul unităţii ANAF care administrează fiscal zona în care se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Vor fi cozi interminabile la ghişee

Problema este că de foarte multe ori s-a întâmplat ca site-ul Spaţiului Privat Virtual să nu funcţioneze ori să se blocheze din pricina multitudinii de accesări simultane. Pe de altă parte sunt foarte mulţi cetăţeni care nu ştiu sau pur şi simplu nu dispun de mijloacele electronice necesare trimiterii online a declaraţiilor ori a efectuării online a plăţilor, ceea ce înseamnă că vor fi cozi interminabile la ghişee.

Mii de persoane se vor duce în localitatea de domiciliu pentru a plăti taxele

În plus, orice cetăţean care obţine venituri, altele decât salariile, chiar dacă munceşte într-o localitate care se află la sute de kilometri distanţă de cea în care îşi are domiciliul declarat, va trebui să se deplaseze la Fiscul din localitatea înregistrată pe actul de identitate pentru a depune declaraţia ori a plăti contribuţiile. Şi nu vor fi puţini cei care vor fi nevoiţi să-şi ia liber câteva zile de la serviciu pentru a se deplasa să-şi plătească contribuţiile: în trimestrul doi, 1,6 milioane contribuabili activi figurau în statisticile ANAF.

Care sunt categoriile de contribuabili care trebuie să-şi plătească singure contribuţiile

Conform Buletinului Statistic Fiscal, valabil pentru trimestrul II 2017, numărul contribuabilor activi la 30 iunie era de 1.599.883, în timp ce numărul mediu de salariaţi era, conform Comisiei Naţionale de Prognoză, de 4.931.000 persoane.

“Menţionăm faptul că şi o persoană care are contract de muncă poate avea şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri din cedarea folosinţei bunurilor, respectiv o persoană care are venituri din activităţi independente, poate avea şi venituri din alte surse”, a precizat ANAF, la solicitarea “Adevărul”. Potrivit ANAF, 470.770 persoane realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii liberale, 3.957 persoane obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 616.991 persoane obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi arendă, 558 obţin venituri din alte surse, 74.854 din transfer de titluri de valoare, 32.579 din jocuri de noroc.
© 2018 LicitatiaPublica.ro