Anunturi Initiere

Organizator   
Numar Anunt
Data Anunt     -
Cod CPV         
An Raport      

Total 2020: 26.664

1. FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE I
Tip anunt: Licitatie deschisa
Nr. CN1021570 / 05-06-2020
CPV: 33600000
Organizator: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI (CUI: 4301103)
Valoare estimata: 3.194.040 LEI
2. Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului ”Reabilitare/modernizare/extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iasi (elaborarea unui proiect tehnic PTh și detalii de execuție, verificarea PTh și DDE, documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri si autorizații, asistenta tehnica din partea proiectantului, lucrări și furnizare de echipamente)”-COD SMIS 125367,
Tip anunt: Procedura simplificata
Nr. SCN1066223 / 03-04-2020
CPV: 45310000
Organizator: Municipiul Iasi (CUI: 4541580)
Valoare estimata: 17.634.614 LEI
3. AMENAJARE PARC IN COMUNA VANJULET, JUDETUL MEHEDINTI
Tip anunt: Procedura simplificata
Nr. SCN1073284 / 13-08-2020
CPV: 45000000
Organizator: COMUNA VINJULET (CUI: 7643054)
Valoare estimata: 770.866 LEI
4. Echipament de Protecție și îmbracaminte de uz profesional, îmbracaminte de lucru și accesorii pentru personalul Companiei Municipale Energetica București S.A.
Tip anunt: Licitatie deschisa
Nr. CN1021863 / 17-06-2020
CPV: 18100000
Organizator: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. (CUI: 37752029)
Valoare estimata: 236.230 LEI
5. 16/2020 - ”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare "
Tip anunt: Licitatie deschisa
Nr. CN1018951 / 13-02-2020
CPV: 45112500
Organizator: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE (CUI: 29275212)
Valoare estimata: 1.443.277 LEI
6. Masina de rectificat fara centre
.. intra in cont pentru detalii ..
7. Achizitie si montaj sistem automatizat de irigatii
.. intra in cont pentru detalii ..
8. Achizitie tractor cu remorci si accesorii de catre Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
.. intra in cont pentru detalii ..
9. Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Strada Navelor și Parc Elice – proiectare și execuție
.. intra in cont pentru detalii ..
10. FURNIZARE DE GPL AUTO PE BAZA DE CARDURI DE CREDIT PERSONALIZATE PENTRU PARCUL AUTO AL SUCURSALEI DE TRANSPORT BUCURESTII NOI
.. intra in cont pentru detalii ..
11. Supape reductoare de presiune
.. intra in cont pentru detalii ..
12. CONSTRUCȚIA, EXTINDEREA ȘI REABILITAREA FACILITĂȚILOR DE CAPTARE, TRATARE, ÎNMAGAZINARE ȘI POMPARE APĂ ÎN LOCALITĂȚILE HALMEU, TURȚ, TARNA MARE, TÂRȘOLȚ, HUTA CERTEZE ȘI NEGREȘTI-OAȘ, Numar de identificare POIM-SM-CL-11
.. intra in cont pentru detalii ..
13. SERVICII DE REPARATII APARATURA MEDICALA SECTIA ANATOMIE PATOLOGICA
.. intra in cont pentru detalii ..
14. Servicii de service si mentenanta pentru masini de tipar digital HP Indigo Press
.. intra in cont pentru detalii ..
15. ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE
.. intra in cont pentru detalii ..
16. Servicii de informare, educare și conștientizare a populației / pacienților / comunității privind riscul îmbolnăvirii cu virusul hepatitei virale tip B/C/D în cadrul proiectului „LIVE(RO)1 - Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D” - POCU/308/4/9/120640
.. intra in cont pentru detalii ..
17. Servicii elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul: „Modernizare drum DC112 în comuna Gura Foii, județul Dâmbovița”
.. intra in cont pentru detalii ..
18. Achiziție utilaje în cadrul proiectului „Achiziție utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Interes Local și Gospodărire Comunală al comunei Vatra Moldoviței, jud. Suceava”
.. intra in cont pentru detalii ..
19. Lucrări de reabilitare tehnică şi energetică a unui număr de 50 de locuințe care oferă condiții precare de viață pentru familiile din zona de SV a MBM necesare în cadrul proiectului „Incubatorul socio - medical, instrument de inovare socială”, contract POCU/20/4/2/101853, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
.. intra in cont pentru detalii ..
20. Executie lucrari de restaurare, inclusiv dotarea cu utilaje si echipamente care necesita montaj si dotarile aferente in cadrul proiectului „RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC CASA BAY DIN ORASUL SEINI, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL”
.. intra in cont pentru detalii ..
21. LUCRARI DE DRUMURI: LOT 1 "LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI PIETRUITE PRIN TRATAMENT BITUMINOS" SI LOT 2 "LUCRARI DE REPARARE STRAZI PRIN PLOMBARI ASFALTICE"
.. intra in cont pentru detalii ..
22. Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Extindere ilumint public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”,
.. intra in cont pentru detalii ..
23. Contract de proiectare si executie lucrări aferent investitiei ,,LUCRĂRI DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A OBIECTIVELOR AFECTATE DE CALAMITĂȚI, ÎN ORAȘUL BĂLCEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” : ,,Refacere pod peste torentul Vâlceaua Bisericii, satul Irimești, pct. La Biserica”, ,,Scoatere de sub inundație și refacere rigolă colectare ape pluviale și consolidare platformă drum, strada Ion Mincu (0,09 km”), ,,Scoatere de sub inundație și refacere sistem colectare și evacuare ape pluviale adiacent DJ 676, satul Irimești”,
.. intra in cont pentru detalii ..
24. Servicii de proiectare, consultanță și asistență tehnică, pentru obiectivul Pavilioane noi și amenajări exterioare în cazarma 563 Pitești
.. intra in cont pentru detalii ..
25. Lucrari de constructii si instalatii
.. intra in cont pentru detalii ..
26. Achiziționarea de căști cu microfon
.. intra in cont pentru detalii ..
27. „Lucrari executate prin inchiriere de utilaje si echipament de construcții si de lucrări publice cu operator – Cariera Peșteana”
.. intra in cont pentru detalii ..
28. Achizitie dotari pentru realizarea investitiei "Extindere , reabilitare , modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr. 4 Oroftiana , comuna Suharau , judetul Botosani
.. intra in cont pentru detalii ..
29. Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul „Eficientizare energetica a cladirii – Spital TBC Tulcea”
.. intra in cont pentru detalii ..
30. Strung cu comanda numerica
.. intra in cont pentru detalii ..

Contact

Social